Πέμπτη, Μαΐου 10, 2018

Τα κηρύγματα αντέχουν μέχρι να φθάσει η κουβέντα στα φράγκα. Παλιό το εργάκι.Δεν υπάρχουν σχόλια: