Κυριακή, Ιανουαρίου 05, 2014

"Θα μας βοηθήσει πολύ ο Μπούντιμιρ"


Το ΄χει τάμα το λάθος σε κάθε αγώνα


Δείχνει σε όλους ότι η παραμονή είναι χαμηλός στόχος


Όπου ο Χάβος κατατροπώνει τον Αναστασίου