Κυριακή, Δεκεμβρίου 14, 2014

Αρχικώς (1) καλύπτεται, περνά (2) δίπλα από τον Καλογέρη και τη στιγμή του λακτίσματος (3) είναι πλέον ακάλυπτος
Δεν υπάρχουν σχόλια: